Villkor

Grohus AB, org.nr 559077-7479

Köpvillkor
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms gäller.


Leverans
Fraktkostnaden visas i kassan, för de flesta produkter ingår frakten. Orter som ligger utanför fraktbolagens ordinarie turlista kan vi tyvärr ej erbjuda hemleverans till. I de fall hemleverans ingår, ingår även avlastning om avlastning kan ske med bakgavellyft. Leveranstiden kan variera för olika produktgrupper och står vanligen längst ned i produktbeskrivningen. Kontakta oss gärna innan beställning om du vill ha information om leveranstider för de produkter du är intresserad av.

Leverans sker enligt körande fraktbolags turlistor, vilket innebär att på vissa mindre orter är leveransen begränsad till enbart vissa dagar och tider i veckan.

Mindre försändelser levereras till ombud eller i brevlådan.


Garanti
Alla garantier lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Olika produktgrupper har olika garantivillkor mellan 2 år och 15 år. Kontakta oss gärna innan beställning om du undrar vilken garanti som gäller på den produkt du är intresserad av.

Alla Stormsäkra Stålväxthus har 10 års garanti mot storm, produktionsfel och korrosion.

Alla engelska Växthus har 10 års garanti mot produktionsfel.


Stormgaranti
Vi lämnar 10 års stormgaranti på våra växthusserier Primus och Variant. Garantin omfattar skador på stommen som orsakats av vindar under 32 m/s.

Skador ersätts med nya delar. Vindhastigheter kontrolleras via de närmaste mätstationerna. Garantin gäller ej skador som uppkommer pga att dörrar, luckor inte säkrats eller att växthuset ej förankrats tillräckligt. Garantin täcker inte heller flygande föremål som flyger in i växthuset eller exempelvis träd som ramlar över växthuset. Garantin omfattar ej skador på glas eller andra ytskikt.


Glas
Bortsett från dokumenterade fraktskador ersätts inga skador på glas. Var noga med att kontrollera att alla glas är hela vid leveranstillfället och be chauffören anteckna alla skador på fraktsedeln som ni behåller. Glas som är trasigt eller saknas måste dokumenteras omedelbart vid leveransen och innan det packats av. Glas som upptäcks vara skadade eller saknas efter leverans, exempelvis efter att det packats av från pallen eller under monteringen, ersätts ej. Glas ska förvaras torrt tills det monteras på växthuset.


Snö
Vi lämnar ingen garanti mot snöskador på våra produkter. Vänligen observera den maximala vikten på det växthus ni valt och försäkra er om att denna aldrig överskrids. I vissa fall kan vi hjälpa till under förutsättning att snömängden på de närmsta mätstationerna inte överskridit växthusets tillåtna vikt. Vi tar då ingen hänsyn till om/när/hur växthuset skottats eller ej utan går enbart efter mätdata och växthusets tillåtna vikt, då vi ej kan kontrollera om skottning skett.


Kampanjer
Rabatter kan inte kombineras med varandra, om inget annat anges.


Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från mottagandet enligt distansavtalslagen.

Om man vill använda ångerrätten måste detta meddelas oss skriftligen senast 14 dagar efter mottagandet. Man kan även använda den standardmall som finns på konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Våra kontaktuppgifter hittar du under “kontakt” eller längst ned på sidan.

Vid användande av ångerrätten måste varan skickas tillbaka senast 14 dagar efter att ångerrätten åberopats.

Vid åberopande av ångerrätt måste kunden själv stå för kostnaden för returfrakt. Frakt till kund är en tjänst och förbrukas, varför den inte går att återlämna. Efter att produkten returnerats i godkänt skick återbetalas ordersumman minus den faktiska kostnaden för frakt till kund.

Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan måste vara hel, ren och originalförpackningen oskadad. Om den returnerade varan och dess emballage inte är i återförsäljningsbart skick kommer prisavdrag för värdeminskningen att göras från den summa som betalas tillbaka.

När produkter är specialtillverkade för viss kund eller tillverkas på beställning, gäller ej bytesrätt eller ångerrätt. Detta gäller våra engelska växthus och stormsäkra stålväxthus, då de tillverkas efter beställning.


Avbeställning
En order kan avbeställas om den ännu inte blivit expedierad eller produktion ännu inte påbörjats.

Avbeställning kan i vissa fall mot en avgift vara möjlig efter att produktion påbörjats. Vid frågor angående vad som gäller ett visst växthus, kontakta oss gärna innan beställning.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Grohus.


Återbetalning av ordersumma
Vid nyttjande av ångerrätt ska Grohus återbetala ordersumman (minus den faktiska kostnaden för frakt till kund) inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Detta gäller ej i de fall produkten specialanpassats eller tillverkats efter beställning.

Vid godkänd reklamation där Grohus väljer att ej laga eller ersätta varan ska Grohus återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.


Transportskador
Kunden ska ankomstkontrollera leverans för att verifiera att denna är riktig och allt är helt. Avsaknat kolli (jämför med fraktsedeln) eller synliga skador på varan eller emballage ska anmälas till speditören omedelbart vid ankomst. Visa skadan eller avsaknaden för chauffören och be denna göra en anteckning om skadan och signera på ett papper som du behåller. Emballaget måste sparas. Om en vara är transportskadad skall Grohus kontaktas inom 3 dagar med komplett anmälan, bifoga en kopia på chaufförens anteckning och bild på emballaget/paketet och skadorna på innehållet. För att kunna få någon felavhjälpning måste kunden vara behjälplig och inkomma med all information som vi behöver inom rimlig tid. Tänk på att inga skadade delar får slängas utan att först få klartecken från oss. Om chauffören inte antecknat skadan eller avsaknaden är transportreklamationen ej giltig. Genom att signera för försändelsen utan anmärkning godkänner man försändelsen.


Ofullständiga beställningar
Du har 14 dagar på dig från mottagandet att kontrollera hela din leverans. Hela leveransen ska kontrolleras innan montering påbörjas. Om du upptäcker att din beställning är felaktig eller ofullständig, måste du inkomma med information om vad som är fel inom 14 dagar från mottagandet.


Reklamation
Vid fel som inte är leverans eller transportrelaterade ska kunden kontakta Grohus och berätta om felet. Eftersom produkterna ofta är stora och tunga brukar vi be om bilder på felet istället för att ta tillbaka växthuset för inspektion. Detta är för att kunden ska kunna få så snabb och effektiv hjälp som möjligt. Kunden måste vara behjälplig och inkomma med all information som vi behöver. I det fall fel inte kan konstateras med hjälp av bild kan produkten behöva skickas till oss för undersökning. I det fall vi hittar fel och godtar reklamationen bekostar vi frakten. I det fall produkten är felfri får kunden själv bekosta frakten och får även betala en avgift för undersökningen.


Betalning
Moms ingår i alla priser.


Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Bank AB. För att handla mot faktura måste duange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år.

Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Grohus AB överlåtna till Svea Bank AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Fakturavillkor.


Delbetalning
Genom vårt samarbete med Svea Bank AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift
195 kr, aviavgift 29 kr: 10,55%.

Allmänna villkor
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

Kort
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online- betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Bank AB hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning.

Vi accepterar följande kort: Visa & MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på
nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.


Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur, debiteras faktisk fraktkostnad tur och retur.


Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste denne själv inhämta målsmans tillstånd före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Grohus lider ekonomisk skada, polisanmäls. Grohus friskriver sig från tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Grohus sortiment förekommande produkter. All bildinformation kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Variationer kan förekomma från år till år.


Produkter

Tor 300, Tor 260, Balder 300, Oden 300, Brage 200 och Loke 300 levereras med svensk manual. Övriga produkter levereras med engelsk manual.


Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Grohus egendom tills dess full betalning erlagts.


Ansvar för fel

Grohus ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor, Grohus bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Grohus bär inget ansvar för felaktig montering eller kostnader som uppkommer pga. felaktig montering. Grohus bär inte heller något ekonomiskt ansvar gällande förseningar som kan ske i samband monteringar gällande skadade, saknade eller felaktiga delar.


Force majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Grohus kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Grohus befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.


Hantering av personuppgifter

Grohus säljer aldrig personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar. Kontakta oss i så fall.


Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.


Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.


Övrigt

Grohus reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om det behövs har Grohus rätt att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks.

Vi förbehåller oss rätten att göra produktförbättringar. Grohus förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Grohus rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Grohus skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Om ett felaktigt pris angivits på sidan har Grohus rätt att häva köpet och återbetala det som kunden betalat.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbplatsupplevelse

Vi använder första- och tredjepartscookies, inklusive annan spårningsteknik från tredjepartsutgivare, för att ge dig tillgång till alla funktioner på vår webbplats och anpassa din användarupplevelse.